U kontekstu preporuke Specijalne grupe za reformu javne uprave,  na inicijativu Ureda koordinatora za reformu javne uprave danas je održan konsultativni on-line sastanak sa predstavnicima SIGMA-e na temu Modernizacije upravnog postupka u Bosni i Hercegovini.

Razgovaralo se o dobrim praksama upravnog odlučivanja zemalja regiona na temelju SIGMA studije o Implementaciji zakona o opštem upravnom postupku na Zapadnom Balkanu. U diskusiji su spomenuta određena pitanja i instituti upravnog postupka u Bosni i Hercegovini koji zahtijavaju modernizaciju kao i potreba uvođenja određenih novih instituta koje današnji zakoni u Bosni i Hercegovini ne prepoznaju.

Dogovorena je daljnja saradnja sa SIGMA i Delegacijom EU u oblasti unapređenja upravnog postupka u Bosni i Hercegovini u cilju implementacije mjera iz Strateškog okvira za reformu javne u prave u Bosni i Hercegovini 2018-2022 i pratećeg Akcionog plana za RJU.