U okviru projekta “Ekspertska podrška ključnim institucijama u provođenju sveobuhvatne procjene utjecaja propisa na prioritetnom zakonodavstvu“, od 09. do 10.12.2020. godine održana je online obuka za rukovodeće državne službenike koji rade na poslovima procjene utjecaja propisa u institucijama BiH.

Svrha ove aktivnosti je pružanje podrške i jačanje kapaciteta državnih službenika i višeg rukovodstva ministarstava i drugih organa uprave na izradi sveobuhvatnih procjena učinaka propisa na prioritetnom zakonodavstvu/regulativi na osnovu Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno organa uprave, a u skladu s Metodologijom za procjenu utjecaja propisa koja je dodatak Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cijeneći da je priprema sveobuhvatne procjene utjecaja propisa veoma kompleksan postupak, te da kapaciteti za pripremu sveobuhvatne PUP u organima uprave nisu razvijeni u dovoljnoj mjeri, Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji i uz podršku njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”, osigurao ekspertsku podršku za jačanje kapaciteta institucija za obavljanje ovih poslova.