U prostorijama Ureda koordinatora za RJU danas je održan drugi sastanak upravnog odbora na projektu „Podrška reformi javne uprave u BiH“ kojeg finansira Evropska unija, a implementira Human Dynamics KG i partneri, a koji je počeo u septembru 2019.godine.

Na sastanku se razgovaralo o implementiranim aktivnostima i aktivnostima u toku, kao i o potencijalnim rizicima i prevazilaženju istih u narednom periodu. Na sastanku je usvojen prvi kvartalni izvještaj Projekta i dogovorena je dalja dinamika rada.

Kako je reforma javne uprave, i dalje, jedan od osnovnih prioriteta u procesu proširenja Evropske unije, tako je za BiH ovaj projekat od značaja u smislu njegove podrške u kreiranju odgovorne, profesionalne, transparentne i efikasne javne uprave koja će biti sposobna da pruži kvalitene usluge građanima, poslovnim subjektima te efikasno prenese i implementira zakonodavstvo Evropske unije (acquis) kako bi se nosila sa obavezama pristupnog procesa i kasnije članstvom u EU.