Prof. Dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave na poziv splitskog Pravnog fakulteta učestvovat će na simpoziju „Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“ koji će biti održan 12. i 13. septembra ove godine u Splitu.
Simpozij se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, a organizatori skupa, pored Pravnog fakulteta u Splitu, su: Univerzitet Pantheon Assas Pariz, Univerzitet u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske te Centar za evropsku dokumentaciju i istraživanje Split.
Na simpoziju će biti prezentirane teme koje se odnose na funkcionisanje javne uprave u Hrvatskoj i Francuskoj i prilagođavanje Evropskoj uniji, a mogu poslužiti i BiH u procesu reforme javne uprave.