U prilogu TV 1 (Dnevnik u 19 sati) od 25.06.2019. o transparentnosti rada javne uprave navodi se da u BiH postoji oko 220 agencija i institucija koje djeluju u okviru ministarstava, te da je, prema Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH, najveći nedostatak nedovoljna transparentnost u trošenju novca tih institucija, te neizvršavanje preporuka revizora. Iz „Transparency International“  navode da je neophodno preispitati potrebu postojanja tolikog broja agencija, te izvršiti njihovu reorganizaciju što bi za cilj imalo smanjenje troškova i administracije, kao i veću efikasnost u radu.

Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave istakla je da UKRJU uredno objavljuje podatke o svojim troškovima, kao i da postoje institucije javne uprave koje nisu dovoljno transaprentne i efikasne, odnosno da građani ne mogu pronaći informacije od javnog značaja na njihovim web-stranicama, zbog čega opada stepen povjerenja građana u rad institucija.

Prilog pogledajte ovdje