rsz_najnovija

 

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku – Dislocirano odjeljenje u Živinicama bio je domaćin Međunarodne naučno-stručne konferencije ”BiH : izazovi 2019-2029.” koja je na jednom mjestu u subotu (8.06.2019, Živinice) okupila više od 40 učesnika, među kojima su univerzitetski profesori i stručnjaci iz prakse naše zemlje i regiona, studenti ove obrazovne institucije ali i menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Gdje je naša zemlja trenutno i gdje bi se mogla naći za desetak godina, pitanja su, na koja su odgovore pokušali dati eminentni stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, međunarodnih odnosa, političkih nauka i civilnog društva. Kroz tri sesije, prisutni su imali priliku poslušati ali i raspravljati o različitim temama koje se tiču naše zemlje.

Prof.dr Ferid Otajagić autor je rada „Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“.

Reforma javne uprave predstavlja preduslov za integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Proces reforme je započeo 2006. godine kada su postavljeni opšti ciljevi: dobra, pouzdana, kvalitetna i „servisna“ javna uprava u Bosni i Hercegovini. U prvoj fazi procesa reforme donijeti su reformski dokumenti koji su implementirani: Strategija reforme javne uprave u BiH i Akcioni planovi za njeno sprovođenje.

„U drugoj i sada aktuelnoj fazi reforme u toku je usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave, a potom će uslijediti donošenje Akcionog plana za njeno izvršenje. U trećoj i budućoj fazi u procesu reforme javne uprave koju možemo nazvati razvojna faza ili faza de lege ferenda biće potrebno po uzoru na druge zemlje već članice Europske unije izraditi i usvojiti Strategiju za razvoj javne uprave sa odgovarajućim Akcionim planovima ali i više posebnih strategija za pojedine oblasti kao što je E-strategija“, naglasio je Otajagić.

On je rekao da su izazovi koji prate proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini  markantno naglašeni u tri grupe : tranzicijska neodlučnost, prenaglašene političke opstrukcije i izraženi strah od europskih standarda, odnosno preuzimanja i izvršenja obaveza koje proizilaze iz europskog članstva.

„Država Bosna i Hercegovina ima jednu perspektivu bez alternative a to je članstvo u EU i NATO savezu, iz čega proizlaze savremene vrijednosti: mir, demokratija, vladavina prava, pravna sigurnost i socijalno blagostanje“, naglasio je.

Konferencija  se bavila temama: Bosna i Hercegovina – brend i kako ga izgraditi, državna arhitektura Bosne i Hercegovine – moderno upravljanje državom, vladavina prava – temeljni uslov izgradnje pravne države, ulazak BiH u Evropsku uniju – generator razvoja, kultura upravljanja konfliktima u bosanskohercegovačkom društvu, demografska devastacija i obnova bosanskohercegovačkog društva, dijaspora – vrijedan i dragocjen partner, bogato  naslijeđe – kultura četiri svjetonazora, otvorenost prema historijskim porukama, održiv ekonomski razvoj vs zaštita životnog okoliša – harmonija i sklad, transport i infrastruktura – platforma za reintegraciju bosanskohercegovačke države i društva, turizam – mogućnosti i perspektive, poduzetništvo u bosanskohercegovačkoj perspektivi – ključ budućeg razvoja i podizanja nivoa blagostanja, ljudski kapital i kako ga valorizovati, IT mreže – programeri kao lideri društva znanja, moderni menadžment – odlučujući faktor uspjeha.

Doc. Dr Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave autor je rada „Proaktivna transparentnost kao prioritet u novom Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018-2022.“