U Sarajevu je danas održan sastanak između direktora IDDEEA-e doc. dr Arifa Nanića i Zamjenika koordinatora za RJU prof. dr Ferida Otajagića. Ispred Ureda koordinatora su učestvovali i šef Operativne jedinice Nedžib Delić i stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga  Sabahudin Suljević.

Na sastanku je istaknuta potreba unaprijeđenja, pojednostavljenja i olakšanja usluga građanima i poslovnim subjektima a koja se odnosi na lične dokumente i usluge iz nadležnosti IDDEEA-e, uz pomoć elektronskih usluga i razmjene podataka.

Dogovoreni su dalji koraci za saradnju IDDEEA-e  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave imenovanjem kontakt osoba za komunikaciju te definisanja dalje saradnje ove dvije institucije.