Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku u provođenju Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, u kojem se navodi da je ukupno ostvareno 72 posto ciljeva, što je za četiri posto više u odnosu na 2016.

Državni nivo ostvario je najviši porast u ispunjenju ciljeva/aktivnosti iz RAP1 od  šest posto, a najmanji porast ostvaren je u Republici Srpskoj od tri posto.

Prema Izvještaju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, najveći postotak realizacije ciljeva od 78 posto ima  nivo Republike Srpske, dok  je najmanji ostvaren na nivou Brčko Distrikta BiH, gdje je ispunjeno 67 posto ciljeva iz RAP1.

Najviše ciljeva (81%), i najveći napredak od sedam posto, gledajući po reformskim oblastima, ostvareno je u oblasti javnih finansija. I oblast e-uprave ostvarila je porast ispunjenja ciljeva u 2017. godini od sedam posto, ali  uprkos tome ima najmanju realizaciju ciljeva iz RAP1 od 57 posto.