Poštovani/e,

Ured koordinatora počeo je aktivnosti na pripremi i predstavljanju ovogodišnjeg Budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u posebnoj formi, Budžetu za građane, koji planiramo da objavimo u narednih mjesec dana.

Naime, Budžet za građane je pojednostavljena, sažeta verzija Budžeta Ureda. To znači da u njemu ne moraju biti sadržane sve informacije već samo one koje vas naročito interesuju. Cilj nam je da ovaj vodič kroz Budžet izradimo na takav način da bude u potpunosti prilagođen potrebama naših partnera i korisnika naših usluga. Zbog toga, prva etapa za njegovu izradu jeste upravo konsultovanje sa vama.

Na osnovu vaših odgovora, mi ćemo pristupiti daljoj izradi ovog interesantnog vodiča kroz Budžet i tako doći do sadržaja i formata koji će biti načinjen po mjeri vaših potreba i interesovanja.

Zbog toga Vas molimo da nam odgovorite na upitnik koji je dostupan na http://bit.ly/2FP89Eo

Molimo da anketu popunite najkasnije do 19.03.2018.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je po prvi put izradio ovakav dokument prošle godine. Isti možete preuzeti ovdje.

S poštovanjem i hvala što učestvujete u ovoj anketi.