GIZ Program jačanja javnih institucija pozvan na Prvu međunarodnu konferenciju o kvalitetu i efikasnosti institucija 2030. (First International Conference on Quality and Efficiency of Institutions 2030) u cilju prezentiranja sistematskog pristupa upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je održana od 29. oktobra do 1. novembra 2017. u Sharm El-Sheikhu u Egiptu. Predstavnica GIZBiH Tihana Puzić predstavila je pripremu okvirnih uvjeta za uspješnu implementaciju sistema upravljanja kvalitetom, po slobodnom odabiru institucija – CAF (Common Assessment Framework) ili ISO 9001 i ISO 27001. Puzić je naglasila bitnost sistematskog pristupa u analizi mandata institucija za bavljenje upravljanjem kvalitetom, podizanja svijesti o značaju QMS-a, jačanja kapaciteta službenika/ca javne uprave te posvećenosti rukovodstva stalnom unapređenju rada i pružanja usluga javne uprave u Bosni i Hercegovini. Posebno je naglašena uspješna saradnja GIZ Programa jačanja javnih institucija s lokalnim institucijama koje su pokazale veliku spremnost za konkretno djelovanje na ovom polju: Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Agencijom za državnu službu BiH te Institutom za standardizaciju BiH, ali i institucijama članicama međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom u Bosni i Hercegovini. Dodano je da i institucije s entitetskog nivoa: Agencija za državnu službu Federacije BiH i Agencija za državnu upravu Republike Srpske aktivno rade na implementaciji CAF-a, uz podršku entitetskih vlada i drugih donatora.

Konferenciji je prisustvovala i predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave.