U organizacija implementatora projekta „Javno privatno partnerstvo“: AMAX bmr d.o.o., Bičakčić d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. i Nacionalni konsultant za javne nabavke d.o.o. Sofia, Bugarska  23.11.2017. godine, u hotelu Evropa u Sarajevu, bit će održan okrugli sto radno-stručnog karaktera o aktivnostima projekata javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.

Kao osnovnica za diskusiju biće predstavljeni nalazi projekta koji je u proteklom periodu, između ostalog, pripremio sveobuhvatan pregled i analizu zakonodavnog okvira za javno-privatno partnerstvo u Bosni i Hercegovini, organizovao seriju obuka u svim većim gradovima BiH na kojim je učestvovalo preko 300 polaznika iz javnog i privatnog sektora, kao i serije stručnih panel-diskusija, te pilotirao pripremiu dva JPP projekta – a sve sa ciljem uspostavljanje funkcionalnog okvira za javno privatno partnerstvo u Bosni i Hercegovini usklađenog sa zakonodavstvom EU, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama.

Po okončanju okruglog stola biti će upriličena konferencija za medije, sa početkom u 11:30 sati na kojoj će medijima biti predstavljeni potencijali i persepktive javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini, te rezultati implementacije projekta „Javno-privatno partnerstvo“.

Projekat Javno-privatno partnerstvo finansira se sredstvima Fonda za reformu javne uprave.