U organizaciji projekta “Razvoj kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” (poznatijeg kao SPPD II faza) 17. I 18. Jula 2017. godine je organiziran i proveden treći modul programa obuke za državne službenike na temu strateško planiranje u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovaj program obuke je izazvao značajan interes korisničkih institucija imajući u vidu da je broj polaznika za jednu petinu bio veći u odnosu na uobičajeni broj od 25 polaznika. Polazničku grupu čine pretežno službenici koji su od strane svojih institucija imenovani za obavljanje poslova koordinatora srednjoročnog planiranja i njihovi neposredni saradnici koji obavljaju analitičke i planske poslove vezane za srednjoročno i budžetsko planiranje u ministarstvima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Programom obuke su obradjena pitanja vezana za definisanje strateških i operativnih ciljeva te definisanje pokazatelja realizacije srednjoročnih programa i planova, pri čemu je osiguran balans izmjedju predstavljanja teorijskog okvira i vježbi na prethodno pripremljenim praktičnim primjerima.  Sumirana su i početna iskustva u pružanju neposredne stručne podrške u radnom okruženju na razvoju ili unaprijedjenju konkretnih planskih dokumenata korisničkih institucija i sudionici pozvani da se aktivno uključe i koriste i ovaj modalitet projektne podrške sa ciljem razvoja znanja i vještina potrebnih za poslove srednjoročnog planiranja.

Pored tema koje su prethodno definisane kroz pojedinačne module obuka, polaznicima je predstavljena i inicijalna analiza normativnog okvira planiranja u institucijama Bosne i Hercegovine pripremljena od strane projektnog tima sa ciljem sagledavanja postojećeg pravnog i metodološkog okvira planiranja i identifikacije oblasti mogućeg unaprijedjenja. Polaznička grupa je u tom smislu konsultovana o izazovima u praktičnoj primjeni uspostavljenih pravnih, institucionalnih i metodoloških rješenja srednjoročnog i godišnjeg planiranja te će izneseni prijedlozi i sugestije dalje razmotriti sa ciljem njihovog mogućeg unaprijedjenja.