Objavljeni su rezultati Evropskog komunikacijskog monitora (ECM) za 2017. godinu.

Ovogodišnje istraživanje u najvećoj mjeri je posvećeno izazovima hipermodernog doba te njegovim uticajima, kao i važnosti društvenih mreža. Anketnim upitnikom koji je ispunilo 3.387 komunikacijskih stručnjaka iz Evrope željelo se istražiti trendove u odnosu na vizualno komuniciranje, upravljanje kvalitetom, benchmarking u komunikacijskim odjelima te njihov doprinos uspjehu organizacije.

Rezultati su pokazali kako gotovo svi ispitanici prepoznaju porast važnosti vizualne komunikacije. Međutim, 53 posto ispitanih stručnjaka ima nizak nivo znanja za korištenje vizualnih alata (instant video i fotografije te infografike), u usporedbi s 12 posto onih koji vladaju navedenim alatima. Velika većina ispitanika (71,5 posto) svjedoči o kulturnoj preobrazbi u svojoj zemlji. Prelaz iz postmoderne u hipermodernu kulturu najviše je prisutna u konsultantskim (57,2 posto), a zatim i u privatnim preduzećima (51,8 posto).

Većina ispitanika (75 posto) iz konsultantskih, odnosno privatnih preduzeća, smatra da je promijenila svoju komunikaciju s dionicima, a velika većina njih također smatra kako će komunikaciju promijeniti u naredne tri godine. Na to će, u kontekstu digitalne komunikacije, uvelike utjecati „social bots“, pojam koji se odnosi na samoučeće sisteme koji služe za administraciju računa te sve više i za obavljanje komunikacije s korisnicima na društvenim mrežama.

Istraživanje je pokazalo kako je ovaj fenomen uglavnom zanemaren kod evropskih komunikacijskih stručnjaka. Naime, samo jedna trećina stručnjaka upućena je u raspravu o social botovima, a čak 15,9 posto njih ne zna ništa o sistemima koji komuniciraju s korisnicima umjesto stvarnih osoba. Kada govorimo o upravljanju kvalitetom, ono je manje uobičajeno u odjelima komunikacija i marketinga, nego li je to slučaj u ostalim odjelima organizacija. Onda kada procjenjuju svoje aktivnosti, pretežno se usredotočuju na performanse ili utjecaj aktivnosti slanja poruka.

European Communication Monitor online je istraživanje o statusu i budućnosti strateške komunikacije, koji na godišnjem nivou provodi Evropsko udruženje za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću (European Public Relations Education and Research Association) predvođena grupom priznatih univerzitetskih profesora, a u saradnji s Evropskim udruženjem direktora komunikacija (European Association of Communication Directors) te pod pokroviteljskom palicom Prime Resarch Internationala. Ovim, već tradicionalnim,  istraživanjem nastoji se utvrditi smjer razvoja struke odnosa s javnošću, kao i trendovi.

Istraživanje možete preuzeti na http://www.communicationmonitor.eu/.