Dvodnevna konferencija „PR Network II“ (PR Umrežavanje) biće organizovana 19. i 20.06.2017. u Tesliću – Hotel Kardial, Banja Vrućica.

Teme koje će biti obrađene su:

  • Savremeni trendovi u marketingu u institucijama javne uprave
  • Institucionalna komunikacija u javnoj upravi – trendovi i iskustva u razvoju i
  • Umrežavanje komunikatora u institucijama javne uprave.

Konferencija je jeda od aktivnosti projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje faza II“ koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a u okviru reformske oblasti Institucionalna komunikacija.

Realizacijom projekta treba da se osigura podrška reformi javne uprave u BiH i pruži doprinos realizaciji općeg cilja u reformskoj oblasti institucionalna komunikacija.

Ukupni cilj projekta je razvoj ljudskih potencijala kroz razvoj i proširenje ekspertize i kompetencija službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama i organima uprave svih nivoa u Bosni i Hercegovini, kroz obuku iz dodatnih oblasti značajnih za njihov rad.