U Sarajevu je danas počela regionalna konferencija o “Koristi upravljanja kvalitetom u javnoj upravi″ tokom koje će se razgovarati o kvaliteti rada javne uprave i otvorenosti prema korisnicima i građanima. Konferencija se održava u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) za predstavnike institucija sadržavnog nivoa javne uprave u BiH.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu  javne uprave u BiH, naglasio je da je među institucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom pripremila Operativni plan za uvođenje CAF modela u javnu upravu.

“Njegovim usvajanjem u Vijeću ministara BiH zvanično bismo započeli proces uvođenja CAF modela upravljanja kvalitetom u institucije BiH“, kazao je on.

Reinhard Lüke, rukovoditelj Programa jačanja javnih institucija, između ostalog, je naglasio da je konferencija dobar alat za razmjenu znanja i ideja o primjeni kvaliteta upravljanja u cijelom regionu.

Goran Paštrović, menadžer projekta “Kvalitet javnih usluga”, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) najavio je da će kruna zajedničkih aktivnosti na unapređenju kvalitete javne uprave institucije koju predstavlja, GiZ-a i institucija u regionu u proteklom periodu biti otvaranje regionalnog Centra za unapređenje kvaliteta.

„Centar za unapređenje kvalitete bi okupio države Zapadnog Balkana i ponudio mnoštvo dobrih praksi. Mislim da bi mogao biti operativan već u toku 2017. godine”, naglasio je.

Tihana Puzić, menadžerica oblasti upravljanja kvalitetom programa “Jačanje javnih institucija” koji provodi njemački GiZ naglasila je da iako nova, tema upravljanje kvalitetom u javnoj upravi ima veliki značaj za reformu javne uprave budući da holističkim pristupom obuhvata sve aktivnosti institucije.

“Nadam se da će dvodnevni rad kolega iz regije Zapadnog Balkana i državnih insitucija BiH rezultirati kvalitetnim prijedlozima kojim ćemo upravljanje kvalitetom učiniti jednostavnim alatom za održivi kvalitet u radu javne uprave i kojim ćemo javnu upravu otvorili ka korisnicima i građanima”, kazala je ona.

U predstavljanju napretka ostvarenog u javnoj upravi u BiH u oblasti upravljanja kvalitetom, Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice Ureda koordinatora za reformu javne uprave, naglasio je da će ova institucija kao jedinstvena kontakt tačka za uvođenje CAF modela do kraja godine objaviti javni poziv i sprovesti anketu za ispitivanje interesa za uvođenje CAF modela u institucijama na državnom nivou. “Osim Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, gdje je CAF model implementiran, samo su tri dodatne institucije bile uključene u pilot projekat. Stoga se nadamo da će predstojeći javni poziv izazvati veći interes među institucijama”, naveo je Karišik.

Azra Kost, stručna savjetnica u Sektoru imenovanja javnih službenika, Agencija za državnu službu BiH naglasila je da s obzirom na ulogu Agencije kao centralne institucije za upravljanje ljudskim potencijalima u BiH nije slučajno da bude odabrana za pilot projekat uvođenja CAF modela.

“Naša iskustva pokazuju da je podrška menadžmenta institucije od ključnog značaja za uvođenje CAF modela upravljanja kvalitetom, kao i spremnost institucije ka kontinuiranom poboljšanju. U Agenciji smo to postigli. Prvobitna sumnjičavost kolega prema projektu evoluirala je u entuzijazam zbog doprinosa koji uvođenjem CAF modela pružamo korisniku kroz unapređenje kvalitete usluge”, kazala je ona.

Admir Suljagić, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, istakao je da je  VSTV prva regulatorna institucija u oblasti pravosuđa koja je implementirala CAF model.

“Ova institucija je u implementaciji CAF modela definirala ogroman potencijal u strukturiranom pristupu I kontinuiranom unapređenju rada. Namjeravamo uvođenje CAF modela u sve pravosudne institucije I očekujemo podršku relevantnih institucija kao I donatora za ovaj proces”, naglasio je Suljagić.

Učesnici konferencije razgovarali su I o iskustvima uvođenja ISO 9001 standarda u javnoj upravi .

Miljan Savić, stručni savjetnik za standardizaciju Instituta za standardizaciju BiH istakao je da je od 2009. godine kada je Institut za standardizaciju certificiran u skladu sa standardom ISO 9001 modela upravljanja kvalitetom, kvalitet u radu i usluge koje pruža korisnicima u stanju odoljeti testu vremena.

„Po našem iskustvu, međunarodno priznati standard ISO 9001 temelj je kompetentnosti i efikasnosti. Proces recertifikacije kroz koji se prolazi na godišnjoj osnovi predstavlja dodatni poticaj da kontinuirano radimo na unapređenju upravljanja kvalitetom.”

Konferencija se nastavlja i sutra.

O današnjem događaju više pogledajte u prilogu televizije N1. Gosti jutarnjeg programa bili su Dragan Ćuzulan i Goran Praštović. Prilog pogledajte ovdje.