“Koristi upravljanja kvalitetom u javnoj upravi” tema je regionalne konferencije koja će se u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i GIZ-a u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu koja počinje danas u Sarajevu.

Predstavnici institucija sa državnog nivoa javne uprave u BiH zajedno će razgovarati o načinima i proizvodima koji bi omogućili lakše upravljanje javnom upravom i akcenat stavili na njen kvalitet.

O ovim temama su za N1 govorili Dragan Ćuzulan, koordinator reforme javne uprave i Goran Paštrović, menadžer projekta Kvalitet javnih usluga.

Kako izgleda jedna efikasna i kvalitetna javna uprava, pitali smo?

“Kompleksan je to proces. Traži učešće svih. To je proces transformacije od sadašnjeg ka željenom stanju, prema standardima koje je EU postavila. Uspostavljanje sistema kvaliteta – definisati pratkične načine uspostavljanja nove organizacione kulture”, kazao je Paštrović.

On kaže da je potrebno biti manje megalomanski orijentisan, a to je proces koji traje više godina i izisukuje optimizam.

A kako približiti javnu upravu, i kada će njena reforma biti okončana?

“Imamo često pitanja novinara kada će biti okončana. Radi se o procesu. Zemlje koje su u EU nemaju završen taj proces. Javna uprava se uvijek renovira. Percepcija o reformi javne uprave mora biti bolja, kvalitetnija i proširenija. Građani će tako osjetiti konkretne dobiti”, kaže Ćuzulan.

Kaže da generalno nisu zadovoljni kako se odvijaju neki procesi. Smatra da mogu ići brže i bolje, a na današnjoj konferenciji će se govoriti o koristima.

“Fokus treba biti na prioritetima, ostvarivanju ciljeva korak po korak i konstantnom napredovanju”, kaže.

On je pojasnio da izvještaje Evropske komisije treba uzeti u obzir kao monitornih napretka, ali i našu potrebu da unaprijedimo javnu upravu. “Stvoriti dobar poslovni ambijent, to je kontekst. Reforma javne uprave mora biti posmatrana kao integralni proces reformi”, kazao je Ćuzulan.

Paštrović smatra da treba pratiti trendove kroz nekoliko stvari, a za N1 je kazao da je BiH lider u regiji kada su u pitanju upravljanja ljudskim resursima. BiH također ima dobre primjere u praksi javne uprave – ali i kada je riječ o upravljanju kvalitetom.

“Ne traže se multimilionske investicije da bi se popravile stvari. Elektronski sistem za upis novorođene djece košta do 40.000 eura, a završi se za 40 minuta”, kazao je Paštrović.

Ćuluzan je kazao da se u reformi javne uprave potrebno osloboditi svih politizacija, te da stručnost i kvalitet moraju biti preferencije. Previše politizacije se odražava i manifestuje kroz prekomjeran broj zaposlenmih, i nedovoljno dobar način upravljanja institucijama.

“Morat će biti izvršena korekcija, ako želimo ozbiljan posao u BiH. To će biti fokus u narednom periodu. Bila je inicijativa o promjenu Zakona o javnoj upravi – a dobrim konsultacijama se može doći do dobrog i kvalitetnog zakona koji neće nikome biti problematičan”, zaključio je Ćuluzan na N1. Više pogledate ovdje.