Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Djikić Consulting Services i Lucid Linxd organizuje u petak, 11. novembra 2016. godine, sa početkom u 10:30 u hotelu Bosnia Sarajevo početnu konferenciju projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II).

Projekat direktno doprinosi realizaciji reforme javne uprave BiH u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i razvoja politika a sve u svrhu pružanja boljih i kvalitetnijih javnih usluga građanima i pružanja podrške procesu integracije BiH u EU.

Cilj konferencije je sumiranje trenutnog stanja u oblastim strateškog planiranja i razvoja politika u Bosni i Hercegovini (BiH), sa posebnim akcentom na perspektive daljeg razvoja ovih oblasti u kontekstu refrome javne uprave i procesa integracije zemlje u u Evropsku uniju (EU).

Konferenciju će otvoriti Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH, a o projektu će govoriti Emir Đikić, predstavnik implementatora projekta te Suad Musić, tim lider na projektu i ključni ekspert Srđan Blagovčanin.

Učešće u radu konferencije će uzeti predstavnici ključnih institucija na svim nivoima vlasti, kao i predstavnici projekata tehničke podrške koji se trenutno implementiraju u BiH u ovoj oblasti.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementira ga konzcorcijum domaćih firmi Djikić Consulting Services i Lucid Linxd.

Izjave za novinare predviđene su u periodu od 10:15-10:30.

Konferencija je otvorena za fotografe i kamermane.