Ured koordinatora za reformu javne uprave i „ZAMM media CONSULTING“ d.o.o. organizuju u utorak, 1. novembra 2016. godine, sa početkom u 11:00 sati (hotel „Bristol“ Sarajevo) početnu konferenciju projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“.

Na ovom događaju bit će prezentirani rezultati provedenog istraživanja javnog mnijenja o borbi protiv korupcije te nalazi analize normativnog okvira u ovoj oblasti.

Projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ predstavlja podršku procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe, kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta i podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi, a što je  opredjeljenost Bosne i Hercegovine na puta ka evropskim integracijama.

Na konferenciji će govoriti koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, ključni ekspert na projektu Almir Maljević, pomoćnica generalnog sekretara i rukovoditeljica Službe za informiranje Vijeća ministara BiH Mirjana Micevska-Pajanović i pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Mevludin Džindo.  

 Izjave za medije predviđene su u periodu od 11:30- 12:00 sati.

 Korisnici projekta, između ostalih, su: agencije za državnu službu/upravu BiH, FBiH, RS i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, ministarstva pravde BiH, RS, FBiH te Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH – Služba za informisanje, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH i Sektor za informisanje Vlade BDBiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Projekat je finansiran sredstvima  Fonda za reformu javne uprave, a implementator projekta je  „ZAMM media CONSULTING“ d.o.o.