U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i organizacije OECD/SIGMA jučer je u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora, održana radionica o prioritetnim oblastima i ciljevima novog strateškog okvira.

Cilj radionice bio je je predstavljanje pristupa SIGMA-a i alata – upitnika koji je osmišljen za prioritizaciju i postavljanje (formuliranje) ciljeva, te dogovor sa ključnim zainteresiranim stranama (stakeholderima)  u procesu pripreme novog strateškog okvira za PAR.  Na radionici je razgovarano o sadržaju upitnika koji bi poslužio kao alat za samoprocjenu bh.  institucijama o dosadašnjoj provedbi principa reforme javne uprave kao i o  narednim aktivnostima koje Ured vodi na izradu dokumenta strateškog okvira.

Bosna i Hercegovina je počela sa izradom novog strateškog okvira reforme javne uprave, a Ured koordinatora za reformu javne uprave zadužen je da, u koordinaciji sa strukturama za provođenje reforme javne uprave, pripremi dokument koji se odnosni na daljnji pravac reforme javne uprave.

Radionici su prisustvovali koordinator za reformu javne uprave BiH  Dragan Ćuzulan, koordinatorica za reformu javne uprave iz Federacije BiH Mirsada Jahić, zaposleni u Uredu koordinatora i predstavnici OECD/SIGMA-e Peter Vagi i Egle Rimkute.