Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave sutra (10.05.2016) će u 12 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vrazova 9, Sarajevo) potpisati ugovore za implementaciju dva reformska projekta: „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ (implementator Zamm media consulting) i „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka« (implementaor grupa ponuđača Commerce Engineering d.o.o. Mostar, Commerce Media d.o.o., Materna Bugarska i Teza Bugarska).

Ugovori će biti potpisani sa predstavnicima implementatora gdinom.  Seidom Muraspahićem, ovlaštenim predstavnikom Commerce Engineering d.o.o. i gdinom. Muamerom Muftićem, direktorom Zamm media.  

Implementacijom aktivnosti kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ ispunjava se nekoliko ciljeva iz reformskih oblasti Institucionalna komunikacija i Upravljanje ljudskim potencijalima, a realizacija projekta  „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka« doprinosi ispunjenju mjera iz reformskih oblasti Upravi postupci i upravne usluge i Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

Oba projekta bit će finansirana sredstvima Fonda za reformu javne uprave.