Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u utorak, 26.04.2016. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78000 Banja Luka.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 03.12.2015.godine,

3.    Usvajanje Plana održavanja sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima za 2016. godinu,

4.    Ažuriranje Liste projekata u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave i utvrđivanje prioriteta za 2016. godinu

5.    Informisanje o aktivnostima na implementaciji projekta „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“- prezentacija Početnog izvještaja projekta uz učešće predstavnika implementatora, gđe Slađane Simić

6.    Razmatranje nacrta projektnog prijedloga i projektnog zadatka „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“, uz učešće angažovanog eksperta prof. dr. Zijade Rahimić

7.    Razmatranje nacrta projektnog zadatka „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“

8.    Razno.