Reforma javne uprave treba da rezultira osjetnim poboljšanjem ekonomske situacije i životnog standarda građana, istaknuto je danas na okruglom stolu pod nazivom "Menadžment ljudskih potencijala u državnoj službi".

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan izjavio je da je upravljenje ljudskim potencijalima u fokusu novog strateškog okvira koji pripremaju za period od 2016. do 2020., a čija realizacija treba da rezultira dobrim i kvalitetnim državnim službenicima.

Istakao je da ekonomski razvoj, napredak i zapošljavanje Bosne i Hercegovine prvenstveno zavisi od kvalitetne državne uprave, državnih službenika i svega onoga što čini ljudski faktor kada je u pitanju ukupan razvoj.

Ćuzulan je naveo da je BiH pokrenula reformske procese i intenzivno napreduje na putu prema članstvu u EU, što će zahtijevati promjenu načina ponašanja kod mnogih, jer moraju odgovoriti onome što je u interesu građana.

Profesorica na Katedri za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zijada Rahimić naglasila je da, polazeći od činjenice da je državna služba profesionalna organizacija, poseban izazov predstavlja upravljanje zaposlenima.

Dodala je da je neophodno uključiti sva znanja, vještine i sposobnosti državnih službenika u ostvarivanje zadatih ciljeva, kao i da bi državna služba bila efektivna i efikasna.

U radu okruglog stola učestvuju predstavnici državnih i entitetskih institucija, stručnjaci za ljudske potencijale, te predstavnici akademske zajednice.

Prilog FTV pogledajte ovdje.