U Parlamentarnoj skupštini BiH danas je predstavljena web aplikacija eKonsultacije koja omogućava dvosmjernu komunikaciju između između vlasti i građana.

Aplikacija eKonsultacije razvijena je u okviru projekta koji finansira EU „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI).

Ovim projektom, kako je izjavio ministar pravde BiH Josip Grubeša,  želi se napraviti još jedan iskorak prema EU poboljšanjem demokratičnosti društva.

Dodao je da je na ovaj način omogućeno građanima da sudjeluje u kreiranju zakona, propisa, te da daju prijedloge zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Također, kako je naveo Grubeša, omogućit će se velikom broju bh. građana koji žive van BiH i susreću se sa ovakvim zakonima koji su u EU, da kroz svoje sugestije i na svojim primjerima, daju povratne informacije.  

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi  je kazao da aplikacija otvara mogućnost da građani daju svoje komentare, zapažanja ili sugestije u fazi dok su zakoni još u procesu izrade, te direktno utiču na konačnu formu nekog zakonskog rješenja ili propisa.

– U narednim fazama bit će itekako važno da se ovaj princip rada proširi i na druge nivoe, entitetske, kantonalne, pa i u konačnici na općinske, jer se najveći dio zakonskih propisa koji su najbliži građanima usvajaju upravo na ovim nivoima – istakao je Daviddi.

Aplikacija će, kako je kazao  vođa tima CBGI Goran Žeravčić, na transparentan način omogućavati uvid javnosti u sve prijedloge koji dolaze, a također i odgovore nadležnih ministarstava tako da se nijedne konsultacije ne mogu okončati bez objavljivanja javnih izvještaja u kojima će na transparetan način biti predočene sve promjedbe i sugestije.  

Cilj je, kako su istakli, da se građanima putem interneta omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici, piše Fena, a prenosi Oslobođenje.