Sastanak članova međuinstitucionalne radne grupe upravljanje ljudskim resursima bit će održan na Jahorini 21. i 22. marta ove godine.

Članovi grupe na sastanku će razgovarati o rodnoj ravnopravnosti, mogućnostima procjene rizika od korupcije na radnim mjestima te o budućim aktivnostima grupe.

Radna grupa djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija.