Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je obavještenja o nabavci usluga za implementaciju dva reformska projekta.

Radi se o projektima: "Specijalistički program obuka za IT menadžere" i

„Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.

Obavještenja možete pogledati u katagoriji Tenderi Fonda RJU.