Projekat svjetske pravde (World Justice Project, WJP) pridružuje se prethodnim naporima u predstavljanju pouzdanih podataka o otvorenosti uprave kroz WJP Indeks otvorene uprave 2015, izveštaj koji mjeri otvorenost uprave u praksi na osnovu iskustava i percepcije javnosti i stručnjaka u zemljama širom svijeta. 

WJP indeks za 2015. godinu rangira zemlje na osnovu četiri parametra otvorenosti uprave i to: (1) po objavljenim zakonima i podacima Vlade, (2) pravu na informisanje, (3) učešća građana i (4) žalbenim mehanizmima. Ovi parametri imaju za cilj da reflektuju iskustva građana u odnosu na različite stepene otvorenosti u njihovoj svakodnevnoj interakciji sa državnim zvaničnicima.

Za razliku od onih koji se fokusiraju na zakone i zvanična dokumenta, WJP Indeks otvorene uprave za 2015. godinu naglašava stavove običnih ljudi u kontekstu njihove komunikacije sa svojim vladama, kao novi element za širu raspravu o otvorenosti uprave.

Dokument na engleskom jeziku preuzmite ovdje.