Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan 04. marta 2015. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, u Vrazovoj ulici kod broja 9, s početkom u  12 sati.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka NT (od 24.04.2014.godine);

2.    Razmatranje i usaglašavnje stavova vezano za Projektni zadatak „Strateško planiranje i razvoj javnih politika – SPPD II“ ;

3.    Razno;