Radionica pod nazivom “Učenjem do boljih javnih politika i planova” bit će održana 26. i 27. februara 2015. u hotelu Evropa u Sarajevu. Riječ je o EU projektu koji je počeo sa radom 2013. godine. Glavna svrha projekta je da pruži tehničku pomoć vladama u BiH na sva četiri upravna nivoa vezano za razvoj koordinacijskih kapaciteta centralnih organa u područjima izrade i praćenja provođenja vladinih planova i izrade politika, uključujući izradu pravnih akata, s procjenom uticaja.

Glavni cilj ove radionice je da novim saznanjima i iskustvima usmjeri dalji napredak kad je riječ o koordinaciji između četiri generalna sekretara i drugih centralnih organa vlada/VM u BiH koji su uključeni u koordinaciju planiranja i kreiranja politika.

Tokom 2014. godine realizovano je nekoliko projektnih aktivnosti koje su rezultirale identifikacijom zajednice praktičara, kao jednog od mogućih inovativnih instrumenata kojima bi se omogućila razmjena iskustava/praksi i informalnog učenja.

Dnevni red radionice možete pogledati ovdje.