Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave i predstavnici Ureda koordinatora danas su se u Sarajevu sastali sa novim koordinatorom OECD/SIGMA-e za BiH Martinsom Krievinsom.

Borovac je izvijestila Krievinsa o trenutnim aktivnostima na procesu reforme javne uprave koje vodi Ured koordinatora za reformu javne uprave sa partnerima na svim upravnim nivoima kao i o planovima za nastavak reforme. Koordinatorica Borovac zahvalila se na dosadašnjoj podršci koju je SIGMA pružila ne samo Uredu koordinatora već cjelokupnom reformskom procesu u BiH.

Krievins je govorio o aktivnostima na kojima će eksperti SIGMA-e biti angažirani u predstojećem periodu u BiH te izrazio spremnost OCDE/SIGMA-e  za nastavak dosadašnje uspješne saradnje u procesu reforme javne uprave.

SIGMA je zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – koja ima značajnu ulogu u procesima reforme javne uprave u zemljama Jugoistočne Evrope.