Početna konferencija projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EUHRM), čiju će realizaciju finansirati Evropska unija, bit će održana u Sarajevu 14. aprila 2014. godine u 13 sati u zgradi Delegacije EU.

Implementacija ovog projekta započela je u januaru i trajat će dvije godine. Cilj projekta je doprinos reformisanoj, efikasnoj, transparentnoj i uslugama orijentisanoj javnoj upravi. Projekat je dio općeg okvira pomoći EU za BiH i predstavlja važan doprinos reformi javne uprave. Na početnoj konferenciji će biti predstavljen i početni izvještaj i planirane aktivnosti implementacije projekta.

Također, nacrt okvira politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH će biti predstavljen od strane predstavnika SIGMA-e.

Listu učesnika, kao i kompletan dnevni red konferencije možete pogledati ovdje.