U povodu predstavljanja projekta "Monitoring reforme javne uprave" kojeg su 14. marta 2014. godine prezentirali implementatori Transparency International Bosne i Hercegovine i Centar za istraživačko novinarstvo, koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac gostovala je u Dnevniku 3 BHT-a, te u Dnevniku 3 na FTV. 

Borovac je, između ostalog kazala kako proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini traje osam godina.  

"Za ovaj period bilo je dosta prilika da se učine pomaci, BiH je prihvatila obaveze iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju učinila je dosta na polju reforme javne uprave. Rezultati provedbe se ocjenjuju zavisno ko i kako prati reformu. Mi u BiH smo donijeli Strategiju reforme javne uprave i stvorena je jaka koordinaciona struktura na četiri nivoa vlasti za praćenje provedbe te Strategije. Formiran je i Fonda za reformu javne uprave bez čega se ne bi mogli zabilježiti napreci", kazala je Borovac. 

Dnevnike u kojima je gostovala koordinatorica Borovac možete pogledati na web stranicama BHRT-a i FTV-a.