Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23.05.2013.godine u hotelu „Blanka“ na Vlašiću.

Članovi grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti.

Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, gđa. Slavica Škoro prezentirala je tako preduzete korake uspješno implementirane javne kampanje ove agencije, što je prisutnima dalo ideju i sugestije pri planiranju sličnih događaja institucija iz kojih dolaze.

Jedna od budućih zajedničkih aktivnosti ove grupe je i radionica o komunikacijskom planiranju, pa je izrada koncepta takve radionice bila jedna od tema ovog sastanka. Definisani su ciljevi, očekivani rezultati, kvalifikacije predavača koji bi bili angažovani na radionici i okviran datum i mjesto održavanja iste.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora, te predstavnici Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH i Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete.