Državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac, na poziv dekana Fakulteta za javnu u Sarajevu Ismeta Sejfije i prof.dr. Muniba Tahirovića, održala je predavanje studentima o temi „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini“.

Tokom svog izlaganja, koordinatorica Borovac ştudentima je pojasnila šta je to reforma javne uprave i zašto je potrebna našoj zemlji, koje je zahtjeve pred nas stavila Evropska unija, te dokle je Bosna i Hercegovina došla s ispunjenjem tih zahtjeva.

Također, koordinatorica Borovac predstavila je strateške dokumente za provođenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – Strategiju reforme javne uprave u BiH, Akcioni plan 1, kao i akcioni plan 2 koji je u fazi izrade. Studenti su tokom ovog predavanja upoznati i sa upravljačkom strukturom i načinom provođenja reforme javne uprave.

S obzirom na to da studenti Fakulteta za javnu upravu tokom studija imaju predmete (poput Upravljanja ljudskim potencijalima u upravi, Javne finansije, Upravi postupak i upravni spor i E-Uprava) koji se podudaraju sa reformskim oblastima, koordinatorica Borovac je u svom izlaganju prošla kroz svih šest oblasti, te navela šta svaka oblast podrazumijeva, postignute ciljeve u prošloj godini, završene te projekte u pripremi, kao i ciljeve koji su zacrtani za ovu godinu.

Na kraju, studenti su dali svoje komentare te postavljali pitanja o javnoj upravi i reformi, te su izrazili želju da obave praksu u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.