Ured koordinatora za reformu javne uprave organizira svečanost dodjele certifikata za 136 državnih službenika  koji su uspješno završili obuku  iz informatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu u okviru projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima reforme javne uprave u BiH. Svečanost dodjele certifikata bit će održana 27. aprila u 10 sati u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Plavoj sali.