U okviru implementacije projekta Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini Ekonomski fakultet u Sarajevu u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizira završnu konferenciju na kojoj će biti prezentiran tok projekta, postignuti rezultati i značaj projekta na svim nivoima vlasti u BiH.

Konferencija će biti održana 02. aprila 2012. godine (ponedjeljak) u 14,00 h u hotelu „Europa“ u Sarajevu. Izjave za medije predviđenje su u 13,50 h.