Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, Amir Mulalić, predstavnik konzorcija firmi Centar za kompjutersku edukaciju Sarajevo, Net Pro Brčko, BHM Zenica te ETC-ECDL Banja Luka i Saša Palinić, predstavnik konzorcija firmi KING ICT Sarajevo i KING ICT Zagreb potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“.

„Realizacijom projekta direktno se ispunjava jedna od mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i to u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, a odnosi se na povećanje računarske pismenosti državnih službenika“, naglasila je Borovac i dodala da će državni službenici koji budu pohađali ovu obuku dobiti ECDL certifikate.    

Cilj projekta  je razvoj efikasne i moderne državne službe BiH  koja će biti usklađena sa EU standardima i koja će moći odgovoriti integracijskim zahtjevima EU.

„Dugoročno, ovakva uprava moći će osigurati  kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora kao i drugim korisnicima upravnih  usluga. Projekat će doprinijeti kvalitetnijoj osposobljenosti državnih službenika u organima državne službe na sva četiri upravna nivoa za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg  stepena informatičke pismenosti u državnoj službi“, kazala je Borovac.  

Projektom je predviđena obuka za 1.600 državnih službenika sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH (uključujući  zaposlene u kantonalnim organima državne službe), Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.  

„ECDL (European Computer Driving Licence) se kroz ovakve programe i u BiH afirmira kao standard za dokazivanje poznavanja rada na računaru. ECDL standard  je prepoznat i prihvaćen u 148 zemalja svijeta, testiranje se vrši na preko 40 jezika i preko 10 miliona korisnika ima ovaj certifikat“, rekao je Mulalić. On je naglasio je da je ECDL standard ugrađen u strateški plan EU za povećanje digitalne pismenosti – Digital Agenda for Europe, ta da su 52 direktora mreže EUPAN (European Public Administartzion Network) odlučili da se ECDL certifikacija koristi kao objektivan kriterij za ICT osposobljenost zaposlenika u modernoj javnoj upravi.

Saša Palinić,  predstavnik  konzorcija King ICT Sarajevo i King ICT Zagreb izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su ove firme dio najvećeg projekta edukacije po ECDL programu u Bosni i Hercegovini.  

„Smatramo da će naše iskustvo, sa preko 20.000 ECDL prolaznika koji su prošli kroz naše trenažne i ispitne centre, biti od koristi razvoju računarskih vještina državnih službenika“, istakao je Palinić.

Projekt vrijedan 891.737, 50 KM bit će finansiran iz Fonda za reformu javne uprave. Implementacija projekta trajat će 14 mjeseci.