Udruženje ekonomista RS SWOT organizuje seminar pod nazivom "Rješavanja najčešćih problema u procesu javnih nabavki". Seminar će se održati 17. decembra u Banjaluci i 22. decembra 2010. godine u Brčkom.

Na seminaru će se govoriti o temama kao što su kako pravilno ispuniti obavještenje i na taj način uštedjeti i do 50 posto troškova prilikom objavljivanja u Službenom glasniku BiH, kako napraviti plan nabavke i na koji način izbjeći najčešće greške koje se u praksi dešavaju. Na seminaru će biti govora i o sljedećim temama: Pravilna priprema tenderske dokumentacije – rad kroz praktičan primjer, Komisija za javne nabavke, Otvoreni postupak i elektronsko izvještavanje, Prestanak ili otkazivanje postupaka dodjele ugovora.

Predavači na seminaru su Dragana Ribić, pomoćnica direktora Agencije za javne nabavke BiH i Ostoja Travar, savjetnik za ekonomska pitanja Ministra za prosvjetu i kulturu RS.