Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima na temu „Implementacija Akcionog plana 1 Strategije RJU u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima – revidiranje sadržaja, unapređenje komunikacije, koordinacije i jačanje kapaciteta implementacionih struktura“ održana je 09.12.2010.godine u hotelu „Blanca“ na Vlašiću.

Primarni cilj ove radionice bio je rezime  dosadašnjeg rada na analizi procesa implementacije Akcionog plana 1 (AP1) u navedenoj reformskoj oblasti, analiza dostavljenih komentara, diskusija i razmatranje otvorenih pitanja.

U konačnici radionice utvrđen je  konačan prijedlog za sadržaj revidiranog AP1 za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima.

U drugom dijelu radionice održana je i obuka iz  oblasti projekt menadžmenta – upravljanja projektnim ciklusom i monitoringa u realizaciji projekata, koja je prilagođena postojećim procedurama Fonda za reformu javne uprave i sistemu praćenja  projekata u implementaciji. Predavači ovog dijela  su bili Samir Šošević, ekspert EUPAR-a i Miroslav Zeković, stručni saradnik  za monitoring iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.