Radionica i sjednica Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija bit će održana u periodu od 17. do 19. novembra 2010. godine na Vlašiću.

Radionica će okupiti članove i zamjenike članova Nadzornog tima u forumu radne grupe i rezultirat će nacrtom prijedloga mjera za reviziju Akcionog plana I.

Organizator radionice je Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Timom tehničke pomoći.