Evropska unija danas je odlučila da ukine vize građanima BiH i Albanije. Odluka će 14. decembra biti objavljena u službenom listu EU, a građani BiH će od 15. decembra moći slobodno putovati.

Odluka je usvojena uprkos strahovima Francuske i Holandije da BiH i Albanija nisu učinile dovoljno u oblasti kontrole granica. Evropska komisija dala je pisane garancije da će pratiti migracije iz svih zemalja zapadnog Balkana, nakon što je utvrđeno da je od odobravanja vizne liberalizacije Srbiji i Makedoniji povećan broj imigranata koji traže azil u zemljama Evropske unije.

Ukidanjem viza vlasnici biometrijskih pasoša moći će putovati zemljama Šengena, gdje spadaju sve države EU (osim Velike Britanije i Republike Irske), te Švicarska, Norveška i Island, u kojima će moći boraviti najduže tri mjeseca.

Odluka je donesena jednoglasno na sastanku ministara unutrašnjih poslova 27 zemalja članica EU, što znači da se Holandija složila da povuče rezerve koje je još krajem prošle nedjelje imala na ukidanje viza za BiH i Albaniju.

Na snazi ostaju dva kontrolna mehanizma, monitoring kojim će se provjeravati da li se dogovoreni i dostignuti standardi poštuju u kontinuitetu i mehanizam ranog upozoravanja u obliku stalnog dijaloga u čije je fokusu pitanje azilanata.

U Briselu BiH predstavlja ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.

Do odluke o slobodnom putovanju građana kroz zemlje Šengena vlasti u BiH morale su da ispune 174 tehnička uslova, od kojih je najvažniji uvođenje biometrijskih pasoša.

Evropska komisija je 27. maja predložila ukidanje viza za BiH, a Evropski parlament to prihvatio 7. oktobra., prenosi sarajevo-x.com