Evropska komisija objavila je novi poziv za prijedloge projekata za program Erasmus Mundus. EACEA 22/10 pokrenuta je sa specifičnom  svrhom postizanja ciljeva identifikovanih kroz saradnju između visokoobrazovnih institucija Evropskih zemalja i zemalja mediteranske regije (Egipat, Izrael, okupirana Palestinska teritorija), srednjeazijskih republika i zapadnog Balkana.

Cilj programa Erasmus Mundus je promocija evropskog sistema visokog obrazovanja, pružanje pomoći u unapređenju i jačanju karijernih mogućnosti za studente, te promocija interkulturalnog razumijevanja kroz saradnju sa trećim zemljama, u skladu sa ciljevima vanjske politike EU usmjerene ka doprinosu održivog razvoja u trećim zemljama u sektoru visokog obrazovanja.

Rok za podnošenje aplikacija je 15. oktobar 2010. godine.

 Za više informacija molimo vas da posjetite:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_22_10_en.php.