Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH danas je u Banja Luci održala sastanak sa entitetskim koordinatorima za reformu javne uprave Mirsadom Jahić i Stojankom Ćulibrk te koordinatorom za Brčko Distrikt Branom Jovičićem na kojem su usaglašeni dalji koraci na implementaciji Akcionog plana 1, a nakon pripremljenih analiza AP 1.

Sudionici sastanka razgovarali su danas i o sektorskom pristupu u programiranju pomoći kao i o tekstu zajedničke platforme za razvoj i provedbu Akcionog plana 2 Startegije reforme javne uprave.

Sastanku su prisustvovali Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave RS, predstavnici Vlade RS, te predstavnici Ministarstva finansija BiH.