Konferencija „Budućnost reforme upravljanja javnim finansijama u BiH“ bit će održana u Sarajevu 7. septembra 2010. godine.

Organizator konferencije je Ured za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID) koji godinama pruža tehničku pomoć vladama i institucijama u Bosni i Hercegovini u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Cilj konferencije je da se istakne napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u upravljanju javnim finansijama posljednjih godina, ali i da se predstave naredni reformski koraci.

Predviđeno je da na konferenciji učestvuju članovi vlada, visoki državni zvaničnici kao i mnogobrojnii predstavnici međunarodne zajednice.