U Banjaluci će od 4. avgusta početi sa radom Centralna narodna kancelarija u Republici Srpskoj (RS), koja će pružati pomoć građanima u realizaciji prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predsjednik Savjeta narodnih kancelarija u BiH Milovan Kostić rekao je da je mreža narodnih kancelarija već otvorena u opštinama Rudo, Bratunac, Srebrenica i Travnik, te da se njihovo osnivanje realizuje u okviru projekta Centra za odgovornu demokratiju "Luna" iz Rudog.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da će narodne kancelarije građanima pomoći da dođu do informacija koje ne mogu da dobiju od organa vlasti, te da će prioritet biti insistiranje na donošenju dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama RS, koji građanima ne daje mogućnost pravnih lijekova.

"Kada građani zatraže informaciju od organa lokalne samouprave, dobijaju ih u formi obavještenja, na koje nemaju pravo žalbe", pojasnio je Kostić i dodao da se na taj način pruža mogućnost brojnim zloupotrebama.

Izvršni direktor Centra za odgovornu demokratiju "Luna" Svetlana Vuković rekla je da su ciljevi rada kancelarija pomoć građanima u pribavljanju informacija od javnog značaja, zaštita ljudskih i građanskih prava, promocija slobode govora, te nadzor rada državnih funkcionera i institucija na svim nivoima vlasti.

Ona je dodala da se projekat narodnih kancelarija finansira iz sopstvenih sredstava Centra, a tehničku pomoć pružaju lokalne nevladine organizacije sa kojima je potpisano nekoliko memoranduma o saradnji.

"Načela našeg rada su nepristrasnost i objektivnost, objavljivanje isključivo javnih dokumenata, predstavljanje činjenica, iznošenja ličnog stava i izbjegavanje bilo kakve lične i stranačke promocije", naglasila je Vukovićeva.

Sve narodne kancelarije, uključujući i centralnu u Banjaluci, radiće pod zajedničkim sloganom "Što ne smijete pitati vlast, pitajte nas i mi ćemo pitati umjesto vas". (Srna)