Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave na radno mjesto “Viši stručni saradnik za pravne poslove” biće održan u četvrtak, 29. jula u 11.00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Usmeni dio (intervju) za kandidate koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan sa početkom u 13:00 sati.

NAPOMENA: Svi kandidati su dužni na pismeni dio provjere znanja donijeti ličnu kartu na uvid, ili će u suprotnom biti odbijeni.