Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH. Datum polaganja: usmeni (intervju) – 08. juni 2010. godine 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16). Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije. Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.