Rezultate polaganja pismenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za za sljedeće pozicije:

1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

objavljene na web stranici Agencije za državnu službu BiH možete pogledati ovdje .

Za kandidate koji su položili pismeni dio stručnog ispita, tj. na istom osvojili 70 i više bodova, usmeni dio stručnog ispita (intervju) će se održati 08. juna 2010. godine, u sali Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9 Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.