Reforma javne uprave, položaj i uloga Ureda koordinatora za reformu javne uprave, teme su predavanja koje će stručna savjetnica za reformu javne uprave Azra Branković održati 6. maja ove godine na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo.

Predavanje je organizirano za studente predmata Public Governance.

Ovo je nastavak dobre saradnje koju Ured koordinatora za reformu javne uprave ima sa Internacionalnim univerzitetom Sarajevo.