Cidi projekt je dvogodišnji projekt koji financira EU u vrijednosti od 1,2 miliona eura, a provodi ga konzorcij u sastavu Kronauer Consulting (BiH), COWI (Danska), ATOS Consulting (Velika Britanija) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (Hrvatska) sa osnovnim ciljem pružanja potpore kreiranju sistema za razvijanje civilnog dijaloga između institucija vlasti i organizacija civilnog društva.

U okviru Cidi projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu  u Bosni i Hercegovini”,  30. marta 2010. godine  u Sarajevu održan je prvi edukativni seminar na temu “Civilni dijalog u praksi – izazovi i mogućnosti“ za predstavnike institucija vlasti sa državnog i entitetskog nivoa  kao i Brčko distrikt nivoa.

Ovo je prvi u seriji seminara koji će se održati u narednih 18 mjeseci i na njemu su predstavnici institucija imali priliku detaljnije se upoznati sa temama poput civilni dijalog u današnjem kontekstu te izazovi i mogućnosti uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog. Također, prezentirani su i primjeri iz postojeće prakse u Bosni i Hercegovini koji svjedoče uspješnoj saradnji između institucija vlasti i civilnog društva i ostvarivanja uspješnog dijaloga.

Na seminaru je učestvovalo 39 predstavnika sa različitih nivoa vlasti.