Dnevniavaz.ba: U BiH je sve veći broj osoba koje ne mogu naći posao zato što njihovo obrazovanje i struka ne zadovoljavaju potrebe poslodavaca.

"Zbog toga i neke kompanije imaju stalno otvorene konkurse, jer im treba kadar koji je deficitaran, nema ga na biroima za zapošljavanje ili onaj koji se "ne proizvodi" u našem obrazovnom sistemu. Obično se tu traže inžinjeri", kaže Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH.

Obrazovna politika

"Nemamo utvrđenu politiku koja povezuje obrazovne institucije i institucije tržišta rada i poslodavce, pa se pojavljuju ona zanimanja koja nisu potrebna. S naše strane pokreću se pitanja reforme obrazovnog sistema i uspostavljanja institucija iz oblasti rada.

Prvo bi trebalo anketirati poslodavce i tako doći do odgovora koji su im profili kadra potrebni, a zatim s obrazovnim sektorom treba odrediti politiku upisa i stipendiranja. BiH ima najviše nekvalificiranih i polukvalificiranih zanimanja koja više uopće nisu potrebna ", kaže Bakšić.

Ozbiljne kompanije i u BiH, nastavlja Bakšić, mnogo ulažu u obrazovnu politiku valastitog kadra, pa bi stoga rado prihvatile i praktičnu obuku studenata na svojim modernim tehnologijama.

Obuka u firmama

Od ove godine, i Federalni zavod za zapošljavanje putem kantonalnih službi pokrenuo je projekt obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih. Prema riječima Omera Korjenića, rukovodioca sektora za zapošljavanje, Zavod je osigurao 1.650.000 KM za ove potrebe, a kroz program će proći 1.100 osoba iz cijele FBiH.

"Radi se o nekvalificiranim radnicima, kvalificiranima i onima sa srednjom stručnom spremom. U sklopu ovog programa obuka od tri mjeseca može se vršiti i u određenim firmama, a to finansira Zavod u iznosu do 1.500 KM. Poslodavac tada treba zadržati tog radnika u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci", kaže Korjenić.

Sudeći prema riječima Zamire Velić iz Službe za zapošljavanje KS, rijetki se odlučuju da se presele radi zasnivanja radnog odnosa.

"Kada nezaposlene osobe otvaraju karton na birou, mi ih pitamo jesu li spremne da rade isključivo na području svog kantona, entiteta, ili možda čak i u drugoj zemlji, ali većina se izjašnjava za svoje mjesto prebivališta i po tome im i nudimo poslove" kaže Velić.

Komercijalisti i prodavači među najtraženijima

Prema statistikama portala Posao.ba, najčešća zanimanja koja poslodavci traže jesu komercijalisti, prodavači, administrativni radnici, računovođe, ekonomisti, programeri, ugostiteljski i zdravstveni radnici.

"Najviše osoba koje traže posao putem Posao.ba ima visoku stručnu spremu (oko 50 posto) i srednju stručnu spremu (45 posto). Portal uglavnom koriste ljudi do 35 godina, njih čak oko 80 posto ", kaže Vedrana Maglajlija s portala Posao.ba